Program Lotus Joga Festa 2021

Isplanirajte svoj Lotus Joga Fest retreat na pravi način - ovo je program LJF2021 za 2021. godinu. Tim zadržava pravo eventualnih izmjena unutar predviđenih satnica.

17.9.2021.

16:00 h – 18:00 h Check-in u Hotelu Sunce Vlašić

18:00 h – 19:00 h Welcome Sessions
☙ HATHA YOGA – NEDELJKA (THE YOGA HOUSE)
☙ VINYASA – ADA (FLY YOGA)
☙ TANTRA YOGA – BENJAMIN (THE YOGA HOUSE)
☙ KIDS CORNER

19:30 h – 21:00 h Večera

21:15 h Live Performance
☙ ŠAMANSKO PUTOVANJE ZVUKOM: TRAGANJE ZA SNOM DUŠE – ŠEVKO BAJIĆ & MIRSADA ZEĆO

18.9.2021.

06:00 h – 07:00 h Sunrise Light Motive
☙ MAJA (THE YOGA HOUSE)

07:30 h – 09:30 h Doručak

10:00 h – 14:00 h Hiking & Waterfall Flow
☙ MEDITATIVNI IZLET NA VODOPAD UGRIĆ – NEDELJKA I MAJA

10:00 h – 12:00 h 1st Session
☙ FLY YOGA – INESA (FLY YOGA)
☙ ACRO JOGA – NENAD & DANIJELA (YOGA CENTAR BANJA LUKA)
☙ POKRET I PLES! – ADELA GALEŠIĆ
☙ KUNDALINI YOGA – LAMIA (JOGA CENTAR LAMA)
☙ KIDS CORNER

12:00 h – 14:00 h Ručak

15:00 h – 16:15 h 2nd Session
☙ HATHA FLOW YOGA – MAJRA (JOGA CENTAR LAMA)
☙ VINYASA FLOW – VERONIKA (THE YOGA HOUSE)
☙ TANTRA YOGA – BENJAMIN (THE YOGA HOUSE)
☙ FLY YOGA – INESA (FLY YOGA)

16:30 h – 18:00 h 3rd Session
☙ ACRO YOGA – NENAD & DANIJELA (YOGA CENTAR BANJA LUKA)
☙ FLY YOGA – INESA (FLY YOGA)
☙ POKRET I PLES! – ADELA GALEŠIĆ
☙ VINYASA – ADA (FLY YOGA)
☙ KIDS CORNER

18:00 h – 20:00 h Večera

20:15 h Live Performance
☙ ŠAMANIZAM: POTRAGA ZA VIZIJOM – ŠEVKO BAJIĆ

19.9.2021.

06:00 h – 07:30 h Kundalini Sunrise
☙ ADA (FLY YOGA)

07:30 h – 09:30 h
Doručak

10:00 h – 12:00 h
Farewell Sessions
☙ ACRO YOGA – NENAD & DANIJELA (YOGA CENTAR BANJA LUKA)
☙ HATHA YOGA – NEDELJKA (THE YOGA HOUSE)
☙ VINYASA FLOW YOGA – LAMIA & MAJRA (JOGA CENTAR LAMA)
☙ FLY YOGA – INESA (FLY YOGA)
☙ KIDS CORNER

13:00 h – 15:00 h
Ručak